Jaminan Halal

Sri NONA Food Industries Sdn Bhd komited dengan sepenuhnya untuk menghasilkan produk halal secara konsisten dengan mematuhi garis panduan halal yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Agama Islam. Sri NONA Food Industries Sdn Bhd juga memastikan prosedur produk memenuhi jangkaan pengguna dan memenuhi keperluan Pensijilan Halal Malaysia

Syarikat kami berhasrat untuk mencapai matlamat ini dengan:

Memastikan semua bahan mentah yang digunakan di kilang kami adalah halal dan mendapat kelulusan JAKIM/LPPOM MUI.
Untuk memastikan semua pengeluar siap di kilang kami disahkan oleh JAKIM/LPPOM MUI. Memastikan produk yang dibuat di kilang bebas daripada bahan yang tidak halal dan kotor.
Komited untuk secara konsisten menghasilkan, mengedar dan membekalkan produk makanan halal yang memenuhi keperluan peraturan dan keperluan pengguna.

Sri Nona Food Industries Sdn Bhd - Halal
Sri Nona Food Industries Sdn Bhd - Halal