Polisi & Privasi

Dasar privasi ini menetapkan cara kami menggunakan dan melindungi sebarang maklumat yang anda berikan kepada kami apabila anda sedang melayari laman sesawang ini. Kami komited untuk memastikan privasi anda dilindungi. Sekiranya kami meminta anda memberikan maklumat tertentu yang membolehkan anda dikenal pasti apabila menggunakan laman sesawang ini, maka anda boleh yakin bahawa ia hanya akan digunakan menurut pernyataan privasi ini. Kami mungkin mengubah dasar ini dari semasa ke semasa dengan mengemas kini halaman ini. Anda harus menyemak halaman ini dari semasa ke semasa untuk memastikan anda berpuas hati dengan sebarang perubahan.

Apa yang kami kumpulkan:

Kami mungkin mengumpul maklumat berikut:

  • Nama penuh dan nama syarikat
  • Maklumat untuk komunikasi termasuk alamat e-mel
  • Maklumat demografi seperti poskod, negara, zon, pilihan dan minat
  • Kata laluan untuk penciptaan dan akses akaun. Kata laluan boleh ditukar oleh pengguna dalam panel pengguna
  • Maklumat lain yang berkaitan dengan tinjauan dan/atau tawaran pelanggan

Apa yang kami lakukan dengan maklumat yang kami kumpulkan

Kami memerlukan maklumat ini untuk memahami keperluan anda dan memberikan anda perkhidmatan yang lebih baik, dan khususnya atas sebab berikut:

  1. Penyimpanan rekod dalaman.
  2. Kami mungkin menggunakan maklumat tersebut untuk menambah baik produk dan perkhidmatan kami.
  3. Kami mungkin menghantar e-mel promosi secara berkala tentang produk baharu, tawaran istimewa atau maklumat lain yang mungkin dapat menarik minat anda dengan menggunakan alamat e-mel yang anda berikan.
  4. Dari semasa ke semasa, kami juga mungkin menggunakan maklumat anda untuk menghubungi anda bagi tujuan penyelidikan pasaran. Kami boleh menghubungi anda melalui e-mel, telefon, faks atau mel. Kami mungkin menggunakan maklumat tersebut untuk menyesuaikan laman sesawang mengikut minat anda.

Keselamatan

Kami komited untuk memastikan maklumat anda selamat. Untuk mengelakkan capaian atau pendedahan yang tidak dibenarkan, kami telah menyediakan prosedur fizikal, elektronik dan pengurusan yang sesuai untuk melindungi dan menjamin maklumat yang kami kumpulkan di atas talian.

Cara kami menggunakan Cookies

Cookies ialah fail kecil yang meminta kebenaran untuk diletakkan pada pemacu keras komputer anda. Sebaik sahaja anda bersetuju, fail itu ditambahkan dan Cookies membantu menganalisis trafik sesawang atau memberitahu anda apabila anda melawat tapak tertentu. Cookies membenarkan aplikasi sesawang bertindak balas kepada anda sebagai individu. Aplikasi sesawang boleh menyesuaikan operasinya mengikut keperluan, suka dan tidak suka anda dengan mengumpul dan mengingati maklumat tentang pilihan anda. Kami menggunakan Cookiesi log trafik untuk mengenal pasti halaman yang sedang digunakan. Ini membantu kami menganalisis data tentang trafik halaman sesawang dan menambah baik tapak sesawang kami untuk menyesuaikannya dengan keperluan pelanggan.

Kami hanya menggunakan maklumat ini untuk tujuan analisis statistik dan kemudian data dialih keluar daripada sistem. Secara keseluruhannya, Cookies membantu kami menyediakan anda dengan tapak sesawang yang lebih baik, dengan membolehkan kami memantau halaman mana yang anda rasa berguna dan mana yang tidak. Cookies sama sekali tidak memberi kami akses kepada komputer anda atau sebarang maklumat tentang anda, selain daripada data yang anda pilih untuk dikongsi dengan kami. Anda boleh memilih untuk menerima atau menolak Cookies. Kebanyakan pelayar sesawang menerima Cookies secara automatik, tetapi anda biasanya boleh mengubah suai tetapan penyemak imbas anda untuk menolak Cookies jika anda mahu. Ini mungkin menghalang anda daripada memanfaatkan sepenuhnya laman sesawang ini.

Pautan ke laman sesawang lain

Laman sesawang kami mungkin mengandungi pautan ke laman sesawang lain yang berkaitan. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja anda menggunakan pautan ini untuk meninggalkan laman sesawang kami, anda harus mengambil tahu bahawa kami tidak mempunyai sebarang kawalan ke atas laman sesawang lain itu. Oleh itu, kami tidak boleh bertanggungjawab ke atas perlindungan dan privasi sebarang maklumat yang anda berikan semasa melawati laman sesawang tersebut dan laman sesawang tersebut tidak dikawal oleh pernyataan privasi ini. Anda harus berhati-hati dan melihat pernyataan privasi yang terpakai pada laman sesawang yang tersebut. 

Maklumat peribadi anda

Kami tidak akan menjual, mengedar atau berkongsi maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga melainkan kami mendapat kebenaran anda atau dikehendaki oleh undang-undang untuk berbuat demikian. Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar maklumat promosi kepada anda tentang pihak ketiga yang mungkin anda minati. Jika anda percaya bahawa sebarang maklumat yang kami pegang pada anda adalah tidak betul atau tidak lengkap, sila tulis atau e-mel kepada kami secepat mungkin, di alamat di atas. Kami akan segera membetulkan sebarang maklumat yang didapati tidak betul.